VSEBINA RAZPISA

 

1.         Vsebina razpisa

2.         Rok za oddajo prispevkov

3.         Oblika prispevkov

4          Nagrajenci natečaja

5.         Razglasitev rezultatov

6.         Obveščanje

 

1. VSEBINA RAZPISA ZA KATEGORIJO MENTORJI:

Tudi to leto se boste mentorji spopadli s pisanjem pravljice, a zelo pomembne pravljice - pravljice za lahko noč. Da bodo sanje naših malčkov tudi z vašo pomočjo še toliko slajše ...

 

2. ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:

Projekt ZDNP 2012/2013 se začne 20. septembra 2012, v izboru pa bodo upoštevani vsi prispevki, pravilno opremljeni (glejte Oblika prispevkov) in oddani do vključno 20. novembra 2012.

Prispevke nam lahko posredujete na elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net ali po pošti na naslov Smar-team, Bevke 93, 1358 Log pri Brezovici – s pripisom: ZDNP 2012/2013.

 

3. OBLIKA PRISPEVKOV:

1.         Prispevki morajo biti oddani v elektronski obliki; v programu WORD (tipografija Times, velikost pisave 12pt) in brez dodatnega oblikovanja. Prispevke, ki bodo odstopali od predpisane oblike, bomo obravnavali zadnje, besedil, ki bodo prispela na naš naslov samo natisnjena in ne na ustreznem mediju (preko e-pošte ali na zgoščenki), pa ne bomo objavili na spletni strani.

2.         Vsak prispevek mora vsebovati obvezne podatke:

a. ime in priimek avtorja,

b. naziv šole,

c. ime in priimek mentorja, kontakt mentorja (elektronski naslov oz. tel. številko),

d. dopisana pa naj bosta tudi kategorija in izbrana vsebina.

Prispevke, ki ne bodo opremljeni z obveznimi podatki, bomo izločili iz izbora.

3.         Shranjevanje prispevkov:

Prispevki, ki bodo poslani po klasični pošti, so lahko za več avtorjev združeni na enem mediju – zgoščenki. Vsak prispevek pa mora biti shranjen kot samostojna datoteka, ime le-te ne sme vsebovati strešic, torej črke Č, Ž in Š nadomestite s črkami C, S in Z.

4.         Izjava – OBVEZNA PRILOGA:

Vašim prispevkom mora biti priložena izjava, da dovoljujte objavo besedila v sklopu projekta ZDNP 2012/2013 – izjava se nahaja pod ikono IZJAVA. Izjave nam lahko posredujete tudi preko elektronske oblike – v PDF obliki. Prispevki, ki ne bodo imeli priložene izjave, bodo sicer sodelovali v izboru, vendar ne bodo objavljeni na spletni strani in v spremljajočih knjigah.

 

4. NAGRAJENCI NATEČAJA:

1. Strokovna žirija med prispelimi deli v kategoriji MENTORJI izbere 6 (šest) najboljših pravljic, ki bodo izšle v obliki slikanic;

2. Glasovanje – obiskovalci spletne strani:

V vseh kategorijah pri izbiri sodelujejo tudi obiskovalci naše spletne strani, kjer bodo do 25. novembra 2012 vsi pravilno oddani in opremljeni prispevki tudi objavljeni, glasovanje za tri najboljša besedila, ki bodo izšla v obliki slikanic, pa bo trajalo od 25. do 30. novembra 2012.

 

5. RAZGLASITEV NAGRAJENCEV NATEČAJA:

Najboljše avtorje natečaja bomo razglasili na zaključni prireditvi, ki se bo odvila februarja 2013 – vse podrobnosti o tem, kje in kdaj se bomo srečali, bodo objavljene na spletni strani, mentorji pa boste obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

6. OBVEŠČANJE:

Čeprav bodo vsa pomembna obvestila o poteku projekta ZDNP 2012/2013 sproti objavljena na naši spletni strani, ponujamo mentorjem možnost obveščanja preko elektronske pošte, zato vse mentorje, ki bi želeli prejemati obvestila, prosimo, da na naš elektronski naslov smar-team-zdnp@amis.net pošljejo sporočilo z vsebino: OBVEŠČANJE ZDNP 2012/2013.

 

Tako, kar nekaj podatkov smo nanizali, upamo, da kolikor toliko razumljivo, seveda pa smo vam za vsa morebitna pojasnila na voljo na tel. 01/756 98 62 ali na elektronskem naslovu smar-team-zdnp@amis.net.

To je z naše strani za zdaj vse, na vrsti ste vi. Želimo vam obilo prijetnih domišljijskih trenutkov in vam pošiljamo prijazen domišljijski pozdrav,

ekipa založbe Smar-team in Tjaša Zorc Rupnik, koordinatorka projekta ZDNP